ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ ของ คผท. ได้ทาง Facebook FB

ความคืบหน้าการเจรจา

การดำเนินการและประเด็นการเจรจาต่อเนื่องที่สาคัญ หลังการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 9 (MC9) ที่บาหล
กรอบเวลาสำหรับการเจรจา/ดำเนินการต่อเนื่องที่สาคัญ ภายหลังจากการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 9 (MC9) ที่ Bali
ภาพรวมประเด็นสำหรับการเจรจา/ดำเนินการต่อเนื่องที่สาคัญ ภายหลังจากการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 9 (MC9) ที่ Bali
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม สาหรับทุกประเด็นที่อยู่ในตารางกรอบเวลา และตารางภาพรวมThe Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com