ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ ของ คผท. ได้ทาง Facebook FB

ฯพณฯ เอกอัครราชทูตนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ
เอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก


สาระน่ารู้
การทบทวนนโยบายการค้าของประเทศสมาชิก
กรณีพิพาทใน WTO
WTO กับคณะผู้แทนถาวรไทยฯ
โดย ออท. เกริกไกรฯ
สามปีที่องค์การการค้าโลก
โดย ฯพณฯ ศุภชัยฯ

ลิงค์ที่น่าสนใจ
กระทรวงพาณิชย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
WTO
UNCTAD
ITC
ICTSD
ACWL
คณะทูตถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น


คผท. อัพเดท


นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ณ นครเจนีวา รับตำแหน่งประธานคณะมนตรีใหญ่ WTO
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้ร่วมงานวันบูรพาจารย์ทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาส วัดพุทธวิหาร เอชลองส์ เมืองโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส และร่วมงานสมโภชการก่อตั้งวัดครบ 19 ป
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ไทย โดยนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้รับมอบค้อนประจำตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ นครเจนีวา ต่อจากสิงคโปร์ ในฐานะที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียน ปี 2562 ณ องค์การการค้าโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และประธานองค์กรระงับข้อพิพาท (DSB) ได้เข้าร่วมเป็น Panelist งาน South - South Dialogue เพื่อบรรยายและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง Dispute Settlement System กับคณะทูตประเทศ LDCs ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ ออท.ไทย และประธานองค์กรระงับข้อพิพาท (DSB) เข้าร่วมการอภิปรายหัวข้อ Challenges and Opportunities facing the WTO ร่วมกับ ออท. สหรัฐฯ ในการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลกประจำปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับองค์กรระงับข้อพิพาท และการแก้ไขวิกฤตองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) ของ WTO ณ องค์การการค้าโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๖o คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
ได้ร่วมกันจัดงานเนื่องในโอกาสวันชาติไทย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช
๒๕๖o
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลทอดกฐินพระราชทาน และกฐินสามัคคี ณ วัดศรีนครินทรวราราม ณ เมือง Gretzenbach สวิตเซอร์แลนด์
ในโอกาสเสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิสของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้เฝ้าฯ รับเสด็จ และทูลเกล้าฯ ถวายช่อดอกไม้ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ นครเจนีวา
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ วัดพุทธวิหาร เอชาลองส์ เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์
สหรัฐฯ ยกเว้นภาษีนำเข้าเหล็กจากญี่ปุ่นและไทยมากที่สุด
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (คผท.) ได้รับเชิญให้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทของไทยในเวทีองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกแก่คณะผู้พิพากษาไทยทั้งจากศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นต้น ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ รวม 35 คน ณ Graduate Institute of Geneva นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

Join us for the #ASEAN Food Festival from 10 – 14 September 18 at the UNOG and WTO cafeterias! A different selection of ASEAN dishes for lunch everyday prepared by the talented chefs at #Eldora. Don’t miss out the chance to experience a taste of ASEAN!

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครเจนีวา

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

คณะศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเยือนองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ออท.คผท.ไทยเปิดตัวรายงานประจาปี 2017 ขององค์กรอุทธรณ์
WTO ชี้มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบของออสเตรเลีย "ไม่ขัด" กฏเกณฑ์การค้าโลก

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและดนตรีคลาสสิก ณ สำนักงานใหญ่ WIPO
ดัชนีนวัตกรรมโลกประจำปี 2560 กับอันดับของประเทศไทยในด้านนวัตกรรม
ในปัจจุบัน นวัตกรรมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intercultural Property Organization: WIPO) ร่วมกับมหาวิทยาลัยคอร์แนล และ INSEAD ได้จัดทำรายงานดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII) ประจำปี 2560 ...


E-Commerce อนาคตการค้าโลก
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ได้จัดทำรายงาน Information Economy report 2017 เพื่อเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ (ICTs) และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ...

การค้าของโลกในปี 2561 และแนวโน้ม
การเยือนไทยของผู้อานวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
Visit to Thailand by Director-General of WIPO

ไทยร่วมกับหลายประเทศ WTO แสดงข้อกังวลทางการค้าต่อกฎระเบียบการนำเข้ารถยนต์เวียดนาม
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของ WTO สมัยสามัญ ครั้งที่ 11 (MC11)
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของ WTO สมัยสามัญ ครั้งที่ 10 (MC10)

การหารือเรื่องการค้ากับการเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจให้กับสตรี
ภายใต้องค์การการค้าโลก
ASEAN E-Commerce ผงาดสู่เวทีระดับโลก
ประเทศไทยสุดยอด!!  ทูต WTO ของไทยผงาดขึ้นนั่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาท WTO

Announcement from the Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand
Rubber cooperation dialogue between Thailand, Indonesia, Malaysia and Vietnam 2nd March 2018
English

Annonce Ministère de l’Agriculture et des Coopératives de Thaïlande
Dialogue sur la coopération en matière de caoutchouc entre la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam
Le 2 mars 2018

Francais

ความตกลง TFA เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement: TFA) เป็นผลลัพธ์จากการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 9 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การค้าสินค้าระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดน เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงกฎระเบียบพิธีการศุลกากรให้มีความโปร่งใส เป็นสากล และสอดคล้องกันระหว่างประเทศสมาชิก WTO โดยความตกลง TFA จะมีผลบังคับใช้เมื่อสมาชิก WTO จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือ 110 ประเทศ ยื่นตราสารยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลง TFA เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงองค์การการค้าโลก โดยประเทศไทยได้ยื่นตราสารยอมรับฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558  .... อ่านต่อพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ของ WTO มีผลใช้บังคับ

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้ประกาศว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 มีประเทศสมาชิก 3 ประเทศ ได้แก่ ลิกเตนสไตน์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเวียดนามยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ (Protocol Amending the TRIPS Agreement) ทำให้มีประเทศสมาชิกยอมรับพิธีสารฯ รวม 112 ประเทศ เกินจำนวนที่กำหนดไว้สองในสามของสมาชิกทั้งหมด (๑10 ประเทศจากจำนวนทั้งสิ้น ๑๖4 ประเทศ) ส่งผลให้พิธีสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 23 มกราคม 2560  ....อ่านต่อ
The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com