ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ ของ คผท. ได้ทาง Facebook FB

ฯพณฯ เอกอัครราชทูตนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ
เอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก


สาระน่ารู้
การทบทวนนโยบายการค้าของประเทศสมาชิก
กรณีพิพาทใน WTO
WTO กับคณะผู้แทนถาวรไทยฯ
โดย ออท. เกริกไกรฯ
สามปีที่องค์การการค้าโลก
โดย ฯพณฯ ศุภชัยฯ

ลิงค์ที่น่าสนใจ
กระทรวงพาณิชย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
WTO
UNCTAD
ITC
ICTSD
ACWL
คณะทูตถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น


คผท. อัพเดท
ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
อีกมิติหนึ่งของท่านทูตวีรชัยกับองค์การการค้าโลก  (WTO) WTO เดินหน้าพัฒนาระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตนำเข้าของประเทศสมาชิกอินเดียถูกฟ้องกรณีขึ้นภาษีสินค้า ICT ใน WTO
The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com