การทบทวนนโยบายการค้าของประเทศสมาชิก





การทบทวนนโยบายการค้าเมียนมาร์
สรุปรายงานทบทวนนโยบายการค้าของเมียนมาร์ ที่จัดทำโดยสำนักเลขาธิการฯ
การทบทวนนโยบายการค้ามาเลเซีย
สรุปรายงานทบทวนนโยบายการค้าของมาเลเซีย ที่จัดทำโดยสำนักเลขาธิการ WTO
สรุปผลการประชุมทบทวนนโยบายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดทำโดยคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
สรุปผลการประชุมทบทวนนโยบายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดทำโดยสำนักเลขาธิการองค์การการค้าโลก
ถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะของจีน นาย Wang Shouwen ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (Assistant Minister of Commerce) ในการประชุมทบทวนนโยบายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน
การประชุมทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ประเทศปากีสถาน
การประชุมทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ประเทศญี่ปุ่น






bottom banner 2
The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com